23/11/2017, 17:42

3 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2017 - 2018 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 3 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2017 - 2018 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn củng cố kiến thức môn Toán. Mời các bạn tham khảo. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thành Long năm 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Du năm 2017 - 2018 Đề kiểm tra giữa học kì 1 ...

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

3 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2017 - 2018 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn củng cố kiến thức môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

Đề số 01:

I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

1. Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ:

 A. 3,left(5 ight) B. frac{8}{-15} C. frac{20}{0} D. sqrt{7}

2. Làm tròn số 248, 567 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 250       B. 248      C. 248,6      D. 248,57

3. Biết x: (-2)= (-2)3. Kết quả x bằng:

A. (-2)8       B. 4         C. (-2)15      D. (-2)7

4. Cho |x| -1 = 2 thì:

A. x = 3    B. x = – 3      C. x = 2 hoặc x = – 2 D. x = 3 hoặc x = – 3

5. Cho tỉ lệ thức x/12 = -2/3. Kết quả x bằng:

A. – 10    B. – 9     C. – 8      D. – 7

6: Cho √m = 3 thì m3 bằng:

A. 3     B. 9      C. 729     D. 81

7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. 5/9      B. 7/6      C. 6/-14      D. 7/50

8. Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

II/ TỰ LUẬN (6điểm)

1. (1điểm) Thực hiện phép tính:

 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

2. (1,5điểm) Tìm x biết:

 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

3. (1điểm): Tìm x, y biết x : y = 4 : 7 và x – y = 24

4. (1,5 điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Liên Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

5. (1điểm) Học sinh được chọn một trong hai câu

1. Cho a, b, c là các số hữu tỉ khác không sao cho 

frac{a+b-c}{c}=frac{a-b+c}{b}=frac{-a+b+c}{a}

Tính giá trị bằng số của một biểu thức

M=frac{left(a+b ight)left(b+c ight)left(c+a ight)}{abc}

2. Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n thì 3n+2 – 2n+2 +3n -2n chia hết cho 10.

Đề số 02:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề số 3:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn

Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C A C C D B B

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề số 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

B

D

C

C

B

A

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

A

D

A

B

B

A

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ