21/05/2017, 16:06

Đề cương ôn tập học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 năm 2013 - 2014 Đề cương ôn tập cuối học kì 1 lớp 7

Danh mục: Lịch sử

Đề cương ôn tập học kỳ I môn Lịch sử lớp 7 Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 7 đưa ra những trọng tâm cần ôn tập trong môn Lịch sử lớp 7, gồm các phần liên quan giúp các bạn ôn tập là củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới, mời các bạn tham khảo. Đề cương ôn tập học kỳ I môn GDCD lớp 7 năm 2012 - 2013 Câu 1 Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Nguyên nhân ...

Đề cương ôn tập học kỳ I môn Lịch sử lớp 7

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 7 đưa ra những trọng tâm cần ôn tập trong môn Lịch sử lớp 7, gồm các phần liên quan giúp các bạn ôn tập là củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới, mời các bạn tham khảo.

Câu 1

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

 • Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước
 • Tất cả các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia khởi nghĩa.
 • Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi

Ý nghĩa lịch sử

 • Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
 • Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc - thời Lê sơ.

Câu 2

Em hãy cho biết những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

Những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc:

 • Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn- Trịnh- Lê.
 • Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.
 • Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh.
 • Bảo vệ nền độc lập dân tộc và lảnh thổ tổ quốc.

Câu 3

So sánh chính sách ngoại thương của thời Nguyễn có gì khác so với thời Quang Trung? Tại sao nói "mở cửa ải, thông chợ búa" thì công thương nghiệp phát triển?

Chính sách ngoại thương

Thời Quang Trung:

 • Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.
 • "Mở cửa ải, thông chợ búa"

Thời Nguyễn: (hạn chế buôn bán với nước ngoài)

 • Buôn bán với các nước: Trung Quốc, Singapo, Xiêm, Mã Lai
 • Không cho người phương Tây mở cửa hàng, họ chỉ được ra vào một số cảng đã được quy định.

 "Mở cửa ải, thông chợ búa" thì công thương nghiệp phát triển vì:

 • "Mở của ải" để trao đổi buôn bán với các nước khác
 • "Thông chợ búa" để nhân dân trong nước trao đổi mua bán sản phẩm mình làm ra, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

→Buôn bán trong và ngoài nước phát triển tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển, thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển.

Câu 4: Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì?

Nguyên nhân

 • Do ý chí đấu tranh chống áp bức của nhân dân, tinh thần yêu nước của dân tộc.
 • Do sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân với những đường lối hết sức đúng đắn sáng tạo.

Ý nghĩa

 • Trong 17 năm chiến đấu liên tục, phong trào Tây Sơn đẫ lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê.
 • Xóa bỏ ranh rới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.
 • Đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của tổ quốc

Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa

Tập hợp được sức mạnh toàn dân, khẳng định chủ quyền dân tộc và cho quân Thanh biết nước ta là có chủ.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ