24/10/2017, 09:23

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 lần 1 Kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 lần 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp học sinh làm quen với dạng bài kiểm tra ngắn giúp trau dồi kĩ năng làm bài cũng như ghi nhớ ngữ pháp trọng điểm dễ dàng.  Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra 45 phút học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp ...

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 lần 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp học sinh làm quen với dạng bài kiểm tra ngắn giúp trau dồi kĩ năng làm bài cũng như ghi nhớ ngữ pháp trọng điểm dễ dàng. 

THE FIRST FIFTEEN MINUTE TEST. (A)

Full name: ………………………….........…

Class: 7/

I: Match the questions with the correct answers (4ms)

Column A

Column B

1. How do you go to school?

2. How far is it from here to your school?

3. How old are you?

4. When is your birthday?

5. What is your middle name?

6. Where do you live?

7. Who are you talking to?

8. What time will they meet?

A. On June 15th.

B. It’s Van.

C. I go to school by bike.

D. Mrs Nga.

E. About 3 kilometers.

F. 50 Hoang Hoa Tham Street.

G. I’m 13 years old.

H. They will meet at 7 p.m

1 … 2…… 3…… 4…… 5…… 6…….7……8…..

II/: Rearrange the words to make meaningful sentences. (2ms)

1. his/ name/ family/ is/ what/ ?/

…..........................................................................................................................

2. meet/ We/ in/ front/ the/ of/ will/ movie theater./

…..........................................................................................................................

III/ Choose the best answer: ( 4ms)

1. Ho Chi Minh city is _________________ city in Vietnam.

A. big                 B. bigger than                C. biggest                 D. the biggest

2. Hoa is unhappy because she ________________ her parents very much.

A. likes            B. loves              C. misses               D. is

3. There are...................... students in the school yard now.

A. a               B. lot of                C. much                 D. a lot of

4. They................... badminton tomorrow.

A. playing              B. will play                 C. to play                       D. plays

THE FIRST FIFTEEN MINUTE TEST (B)

Full name: ………………………….........…

Class: 7/

I: Match the questions with the correct answers (4ms)

Column A

Column B

1/How do you go to school?

2/ How far is it from here to your school?

3/How old are you?

4/When is your birthday?

5/What is your middle name?

6/Where do you live?

7/Who are you talking to?

8/What time will they meet?

a/ I’m twelve years old.

b/ Mr Minh

c/ On July 10th

d/ It’s Thi

e/ I go to school by bus.

f/ About 2 kilometers.

g/ 20 Le loi Street.

h/ at 6 p.m

1 … 2…… 3…… 4…… 5…… 6…….7……8….

II: Rearrange the words to make meaningful sentences. (2ms)

1/ be/ Nam/ 14/ on/ will/ birthday/ his/ next.

........................................................................................................

2/ what/ her/ is/ name? / family/

..........................................................................................................

III/ Choose the best answer (4ms)

1/ Ho Chi Minh city is _________________ than Hanoi.

A. biger            B. bigger              C. biggest                     D. the biggest

2/ Hoa is unhappy because she ________________ her parents very much.

A. likes              B. loves              C. misses                  D. is

3/ They................... a movie tomorrow.

A. see               B. to see                C. will see                D. sees

4/. My .................. is 8 849 658

A. telephone number             B. family name                 C. age                   D. home address

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ