24/10/2017, 09:21

Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7 Đề kiểm tra Đại số môn Toán 7

Danh mục: Môn toán

Kiểm tra Đại số Chương 1 lớp 7 môn Toán Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7 được VnDoc đã sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài Mời các em làm bài Online Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7 Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường THCS Lâm Thao Đề kiểm tra môn Toán Hình lớp 7 trường THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2015 - 2016 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán phòng ...

Kiểm tra Đại số Chương 1 lớp 7 môn Toán

Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7 được VnDoc đã sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Học phần: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu bằng chữ gì?

A. N        B. Z           C. Q         D. R

Câu 2: Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu bằng chữ gì?

A. D       B. C           C. I             D. P

Câu 3: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Số 0 không phải là số hữu tỉ

B. Số 0 là số hữu tỉ

C. Số 0 là số hữu tỉ âm

D. Số 0 không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm

Câu 4: Số nào trong các số sau không phải là số vô tỉ

A. sqrt{2} B. sqrt{3} C. sqrt{4} D. sqrt{5}

Câu 5: Biết frac{x}{3}=frac{y}{7}  và x - y = -16. Tính giá trị của P = x + y - xy.

A. -frac{24}{5} B. 40 C. -296 D. -frac{56}{5}

Câu 6: Biết 4x = 5y, Tỉ lệ thức nào sau đây đúng?

A. frac{x}{4}=frac{y}{5} B. frac{x}{5}=frac{y}{4}

Câu 7: Giả sử số thập phân vô hạn tuần hoàn 1, 42 được biểu diễn bằng hỗn số afrac{b}{c}  tính giá trị  của

D=frac{3a+b+c}{a-b+c}

A. frac{12}{5} B. frac{2}{5} C. frac{5}{2} D. frac{5}{12}

Câu 8. tìm n ∈ R thỏa (-8). 42n= (-2)3n. 164

PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a)   1frac{1}{3}+2frac{2}{5}-0,4-left [ frac{11}{3}:left ( frac{5}{6}.frac{66}{10} ight ) ight ]

b)  sqrt{144}-5sqrt{frac{16}{9}}+ left | -5frac{1}{3} ight |

c)  frac{2}{3}sqrt{121}-3sqrt{frac{25}{9}}+left(-025 ight)^0

d) frac{12^4.left(-10 ight)^2}{3^4.4^5.5^2}

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) egin{bmatrix} x-1frac{2}{3} end{bmatrix} -0,25=frac{3}{4}

b) frac{3}{7}-frac{4}{7}:left(x-1 ight)=frac{5}{7}

c) frac{-3}{2}x+frac{11}{6}=frac{7}{3}

Bài 3: (3,0 điểm)

a) Tìm x, y, z biết   frac{x}{5}=frac{y}{6}, frac{y}{8}=frac{z}{11}, x+y-z=44

b) Tìm x, y biết 3x = 8y và x - 2y = 4.

c) Biết số học sinh của hai lớp 7C và 7D lần lượt tỉ lệ với 9 và 5. Số học sinh của lớp 7C nhiều hơn số học sinh của lớp 7D là 24 học sinh. Tính tổng số học sinh của hai lớp.

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn 3, 5 (15) ra phân số.

b) Tìm tỉ lệ số frac{x}{y} , biết rằng frac{2x-y}{x+y}=frac{2}{3}

c) Biết frac{a}{b}=frac{c}{d}.  Chứng minh rằng frac{a^2+ac}{c^2-ac}=frac{b^2+bd}{d^2-bd} 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ