23/11/2017, 17:41

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 1 Đề kiểm tra môn Vật lý học kì 1 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 1. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 7 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 2 Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm học 2016 - 2017 Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 Phòng GD&ĐT Bù Đăng, Bình Phước năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 Số 1 Câu 1: Nguồn ...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 1. Đây là tài liệu ôn tập lớp 7 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 Số 1

Câu 1: Nguồn sáng là gì?

A. Là những vật tự phát ra ánh sáng

B. Là những vật sáng

C. Là những vật được chiếu sáng

D. Là những vật được nung nóng bằng ánh sáng Mặt Trời

Câu 2. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Trong một môi trường trong suốt……… ánh sáng truyền đi theo đường………………

A. Đồng tính; cong

B. Không như nhau; thẳng

C. Đồng tính; thẳng

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 3. Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào được gọi là vùng bóng nửa tối?

A. Là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

B. Là vùng nằm sau vật cản

C. Là phần trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của một phần nguồn sáng truyền tới

D. Là vùng nằm trên màn chắn sáng

Câu 4. Chọn cụm từ thích hợp theo thứ tự điền vào các chỗ trống của các câu sau đây:

Sự phản xạ ánh sáng là hiện tượng……. một gương phẳng, bị hắt lại theo……………

A.Tia sáng truyền tới; hướng khác

B. Tia sáng truyền tới; một hướng xác định

C. Tia sáng gặp; hướng ngược lại

D. Ánh sáng chiếu vào; nhiều hướng khác nhau

Câu 5. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 25° thì góc phản xạ là

A. 30°    B. 45°      C. 50°    D. 65°

Câu 6. Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ánh sáng cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 1,5m      B. 1,25m      C. 2,5m        D. 1,7m

Câu 7. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải

A. Nhìn vào gương

B. Nhìn thẳng vào vật

C. Ở phía trước gương

D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu vào mắt

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Một vật chỉ khi đặt gần gương cầu lõm thì gương mới tạo được ảnh ảo

B. Khi đặt vật từ một khoảng cách nào đó trở ra xa thì gương cầu lõm không tạo ra ảnh ảo trong gương

C. Ảnh mà mắt nhìn thấy được trong gương cầu lõm nhưng không hứng được trên màn chắn thì đó là ảnh ảo

D. Vật đặt ở vị trí bất kì nào, gương cầu lõm cũng tạo ra ảnh ảo

Câu 9. Khi người ta dùng dùi gõ vào các thanh đá thuộc bộ đàn đá, thì ta nghe âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:

A. Dùi gõ

B. Dùi gõ và các thanh đá

C. Các thanh đá

D. Do lớp không khí xung quanh ta

Câu 10. Gió bão thổi qua khe cửa thì rít lên. Âm thanh phát ra do:

A. Các cánh cửa dao động khi gió thổi qua

B. Luồng khí thổi qua

C. Tòa nhà dao động

D. Cánh cửa và cả tòa nhà phát ra

Câu 11. Hãy xác định câu nào sau đây là sai?

A. Hz là đơn vị của tần số

B. Khi tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao

C. Khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng trầm

D. Khi tần số dao động càng cao thì âm phát ra càng to

Câu 12. Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng

A. To      B. Bổng     C. Thấp      D. Bé

Câu 13. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn:

A. Dây đàn càng dài, âm phát ra càng cao

B. Dây đàn càng to, âm phát ra càng cao

C. Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to

D. Dây đàn càng căng, âm phát ra càng to

Câu 14. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Độ to của âm phụ thuộc vào……………

A. Nhiệt độ của môi trường truyền âm

B. Biên độ dao động

C. Tần số dao động

D. Kích thước của vật dao động

Câu 15. Hãy xác định kết luận nào sau đây là sai?

Môi trường truyền được âm thanh

A. Là khí, lỏng và rắn

B. Là chân không, khí, lỏng và rắn

C. Tốt nhất là chất rắn

D. Tốt là môi trường khi âm truyền qua biên độ của âm giảm ít nhất

Câu 16. Ban đêm người ta bắn một viên đạn pháo. Sau khi đo được khoảng thời gian giữa âm thanh và tia chớp lệch nhau là 2 giây, người ta đã tính được khoảng cách từ vị trí đến họ với kết quả là:

A. 340m     B. 170m     C. 680m     D. 1500m

Câu 17. Biết vận tốc truyền của âm trong không khí là 330m/s. Hỏi để có được tiếng vang thì khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ phải là:

A. Lớn hơn 11m       B. 12m

C. Nhỏ hơn 11m      D. Lớn hơn 15m

Câu 18. Hãy chọn câu sai:

A. Vật phản xạ âm tốt là: Mặt giếng, mặt đá phẳng, tường gạch phẳng, mặt bàn phẳng, mặt tấm nhựa phẳng

B. Vật hấp thụ tốt là: Len, dạ, bông, mền, tường gạch sần sùi, cát

C. Mặt nước cũng là mặt phản xạ âm

D. Rừng cây phản xạ âm tốt

Câu 19. Câu nào sau đây là sai?

A. Tiếng ồn to, kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và họat động bình thường của con người thì gọi là ô nhiễm tiếng ồn

B. Để chống ô nhiễm tiếng ồn người ta phải giảm độ to của âm thanh đến tai người nghe

C. Để chống ô nhiễm tiếng ồn thì phải dùng vật liệu cách âm để không cho tiếng ồn lọt vào tai

D. Những âm thanh có tần số lớn thường gây ô nhiễm tiếng ồn

Câu 20. Hãy xác định câu nào sau đây là đúng?

A. Siêu âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn nhiều nhất

B. Hạ âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn ít nhất

C. Siêu âm, hạ âm không gây ô nhiễm tiếng ồn

D. Siêu âm, hạ âm có gây ô nhiễm tiếng ồn

Đáp án kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7

Câu 1. Chọn A

Theo định nghĩa nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng

Câu 2. Chọn C

Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng tryền đi theo đường thẳng

Câu 3. Chọn A

Theo định nghĩa: Vùng bóng nửa tối là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

Câu 4. Chọn B

Sự phản xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền tới một gương phẳng, bị hắt lại theo một hướng xác định

Câu 5. Chọn D

Góc tới i = 90o– 25= 65o. Góc phản xạ là: r = i = 65o

Câu 6. Chọn B

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách từ người đó đến gương là 1,25m. Câu đúng là B

Câu 7. Chọn D

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu vào mắt

Câu 8. Chọn D

Gương cầu lõm chỉ tạo ra ảnh ảo khi vật đặt trong khoảng gần gương (khoảng tiêu cự). Ngoài khoảng này thì cho ảnh thật. Vậy câu sai là D

Câu 9. Chọn C

Vật phát ra âm thanh khi người ta dùng dùi gõ vào đàn đá là các thanh đá

Câu 10. Chọn B

Gió bão hồi qua khe cửa thì rít lên, âm thanh phát ra do luồng khí thổi qua

Câu 11. Chọn D

Khi tần số dao động càng cao thì âm phát ra càng thanh chứ không phải càng to. Câu sai là D

Câu 12. Chọn B

Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng bổng (càng cao)

Câu 13. Chọn C

Quan sát dao động một dây đàn ta thấy biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to

Câu 14. Chọn B

Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động

Câu 15. Chọn B

Chân không không truyền được âm thanh. Vậy câu B là sai

Câu 16. Chọn C

Ánh sáng truyền đi gần như tức thời nên khoảng cách từ vị trí khẩu pháo đến người quan sát bằng quãng đường âm truyền. Vậy s = v.t = 340.2 = 680m

Câu 17. Chọn A

Điều kiện nghe được tiếng vang khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ phải lớn hơn 11m

Câu 18. Chọn D

Rừng cây hấp thụ âm tốt nên nó phản xạ âm kém. Vậy câu sai là D

Câu 19. Chọn D

Những âm thanh có cường độ lớn (độ to lớn) thường gây ô nhiễm tiếng ồn, còn tần số không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn. Vậy câu sai là D

Câu 20. Chọn C

Siêu âm, hạ âm là âm mà tai người không nghe được nên không gây ô nhiễm tiếng ồn. Câu đúng là C

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ