23/11/2017, 17:41

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 6 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý 7 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 Số 6 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 6. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 7 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 5 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 3 Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 Câu 1: Hãy nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng? Nêu một ứng dụng? Câu ...

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 Số 6

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 6. Đây là tài liệu ôn tập có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1

Câu 1: Hãy nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng? Nêu một ứng dụng?

Câu 2.

Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng

Vẽ tiếp tia phản xạ và xác định góc tới, góc phản xạ trong các trường hợp sau:

 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 - số 6

Biết góc ∠(SIN) = góc ∠(SIG)

Câu 3. Biên độ dao động là gì? Đơn vị đo độ to của âm? Âm to, âm nhỏ liên quan đến tần số hay biên độ dao động? Em hãy nói rõ mối quan hệ đó?

Câu 4. Âm thanh truyền được trong các môi trường nào? Nêu một phương án thí nghiệm chứng tỏ âm truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất khí

Câu 5. Điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau – chỉ ghi mã số chỗ trống và từ phải điền

+ Khi đánh vào mặt trống, nếu đánh càng yếu thì mặt trống dao dộng càng yếu, … (a)… càng … (b)… nên tiếng trống phát ra càng … (c)…

+ Khi gẩy vào một dây đàn ghi-ta, nếu bấm vào phím đàn sao cho dây đàn đó càng ngắn thì nó dao động càng nhanh. … (d)… càng … (e)… nên tiếng đàn phát ra càng … (f)…

Câu 6. Để có tiếng vang trong môi trường không khí thì thời gian kể từ khi phát ra âm đến khi nhận âm phản xạ phải lớn hơn 1/15s. Khoảng cách giữa người và tường có giá trị nào thì bắt đầu nghe được tiếng vang?

 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 - số 6

Câu 7. Vẽ các tia tới trên (hình 15) một cách đơn giản nhất

Đáp án kiểm tra học kì 1 môn

Câu 1.

Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

Ứng dụng: Giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, ngắm thẳng hàng…

Câu 2.

Định luật phản xạ ánh sáng:

Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới

Góc phản xạ bằng góc tới

Trường hợp 1

Tính được góc tới i = 90o – 30o = 60o

Tính được góc phản xạ i’ = i = 60o

Trường hợp 2

Tính được góc tới i = 45o

Suy ra góc phản xạ: i’ = i = 45o

Câu 3. a) Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó

Âm nghe to, nhỏ liên quan đến biên độ dao động

Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to

Đơn vị đo độ to của âm là đêxiben, kí hiệu là dB

Câu 4.

Âm thanh truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí

Nêu phương án chứng tỏ âm truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất khí: Gõ nhẹ lên bàn áp ai vào bàn thì nghe rõ hơn trong không khí

Câu 5.

Âm phát ra

Yếu

Nhỏ

Âm phát ra

Cao

Bổng

Câu 6. Trong 1/15 s âm đi được: 340.1/15 = 22,7m

Khoảng cách từ người đến tường là: 22,7/2 = 11,35m

Câu 7. Kéo dài hai tia phản xạ, chúng giao nhau tại S’

Từ S’ vẽ đường thẳng vuông góc với mặt gương tại H, vẽ điểm S với SH = S’H

Nối SI và SK ta được hai tia tới

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ