21/05/2017, 16:00

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 huyện Nam Sách, Hải Dương năm 2015 - 2016 Đề kiểm tra hết học kì 1 môn Vật lý lớp 7 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2015 - 2016 Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Vật lý dưới đây là đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 huyện Nam Sách, Hải Dương năm 2015 - 2016 có đáp án. Đề thi học kì 1 này là tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức môn Lý hiệu quả, giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất kiến thức học kì 1 môn Lý. Mời các bạn tham khảo. Tổng hợp đề thi và đáp án kì thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý ...

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Vật lý dưới đây là đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 huyện Nam Sách, Hải Dương năm 2015 - 2016 có đáp án. Đề thi học kì 1 này là tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức môn Lý hiệu quả, giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất kiến thức học kì 1 môn Lý. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD & ĐT

NAM SÁCH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: VẬT LÝ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau (từ câu 1 đến câu 8):

Câu 1. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Theo đường thẳng
B. Theo nhiều đường khác nhau
C. Theo đường gấp khúc
D. Theo đường cong

Câu 2. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào?

A. Góc phản xạ bằng với góc tới
B. Góc phản xạ gấp đôi góc tới
C. Góc tới lớn hơn góc phản xạ
D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới

Câu 3. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất:

A. Lớn hơn vật                                 B. Gấp đôi vật
C. Nhỏ hơn vật                                 D. Bằng vật

Câu 4. Âm không thể truyền được trong môi trường nào?

A. Không khí                                     B. Tường bê tông
C. Chân không                                 D. Nước biển

Câu 5. Các nguồn âm khi phát ra âm có đặc điểm chung là:

A. Chuyển động                              B. Dao động
C. Phát sáng                                   D. Đứng yên

Câu 6. Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ có giá trị nào sau đây?

A. i' = 900                                       B. i' = 450
C. i' = 1800                                     D. i' = 00

Câu 7. Chiếu một chùm sáng song song đến một gương cầu lõm, ta thu được một chùm sáng phản xạ:

A. Song song                                 B. Hội tụ ở trước gương
C. Phân kì                                      D. Bị gương hút vào bên trong

Câu 8. Nói tần số dao động của một vật là 90 Hz có nghĩa là gì?

A. Trong 10 giây vật đó thực hiện 1 dao động
B. Trong 1 phút vật đó thực hiện 1 dao động
C. Trong 1 giây vật đó thực hiện 1 dao động
D. Đó là độ to của âm

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm):

Câu 9 (1,5 điểm)

Vật thứ nhất trong 10 giây dao động được 700 lần. Vật thứ hai trong 6 giây dao động được 300 lần.

Tìm tần số dao động của hai vật. Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?

Câu 10 (1,0 điểm)

Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi nhỏ ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm thế có lợi gì?

Câu 11 (2,5 điểm)

Cho tia tới SI chiếu đến 1 gương phẳng với S là điểm sáng và I là điểm tới như hình vẽ:

Đề kiểm tra hết học kì 1 môn Lý lớp 7 có đáp án

a) Vẽ ảnh S' của điểm sáng S

b) Vẽ tia phản xạ IR

c) Biết góc tới i = 500. Tính góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ IR

d) Cho rằng SI= S'I. Chứng tỏ đường truyền của tia sáng SIR là ngắn nhất

Câu 12 (1 điểm)

Hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ ngược trở lại là 1,6 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s

Đáp án đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1. A            2. A            3. D               4. C

5. B            6. D            7. B               8. C

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: 

  • Tần số dao động của vật thứ nhất: 700 : 10 = 70 (Hz)
  • Tần số dao động của vật thứ hai: 300 : 6 = 50 (Hz)
  • Vật thứ nhất phát ra âm cao hơn. Vì tần số dao động lớn hơn

Câu 10: 

Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng nên người lái xe dễ quan sát được người và phương tiện giao thông ở phía sau. Như vậy giúp người lái xe an toàn hơn khi tham gia giao thông.

Câu 11:

Vẽ đúng hình:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 có đáp án

Theo định luật phản xạ ánh sáng: i = i' = 500

Ta có: Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 7

Vì SI =S'I nên SI + IR = S'I +IR

Mà S'I là đường kéo dài của tia phản xạ IR nên S'R là đường thẳng. Nên nó sẽ ngắn nhất.

Vậy đường truyền của tia sáng SIR là ngắn nhất

Câu 12:

Gọi chiều sâu của đáy biển cần tìm là h

Vì sóng siêu âm từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ mất 1,6 giây nên:

2.h = v.t

↔ 2. h = 1500 . 1,6

↔ h = 1200

Vậy chiều sâu của đáy biển là h = 1200 (m)

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ