21/05/2017, 16:25

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Bùi Hữu Diên, Thái Bình năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 7 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Bùi Hữu Diên, Thái Bình năm học 2016 - 2017 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả. Chúc các bạn học tốt. Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 TP. Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 ...

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Bùi Hữu Diên, Thái Bình năm học 2016 - 2017 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

 PHÒNG GD VÀ ĐT HƯNG HÀ

TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II

                                   NĂM HỌC 2016-2017

                                        MÔN: TOÁN 7                     

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Câu 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 là:

A. 3xy                         B. -1/3.3x2y                 C. 3xy2 + 1               D. xy2

Câu 2) Giá trị của biểu thức tại x = -2 và y = -1 là:

A. - 4                          B. 12                           C. -10                        D. -12

Câu 3) Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có:

A. là tam giác vuông.                           B. là tam giác cân.

C. là tam giác vuông cân.                    D. là tam giác đều.

Câu 4) Một tam giác có G là trọng tâm, thì G là giao điểm của ba đường:

A. Ba đường cao          B. Trung trực                C. Phân giác              D. Trung tuyến

Câu 5) Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:

A. 4x2y                        B. 7 + xy2                     C. 6xy.(-x3)                 D. -4xy2

Câu 6) Bậc của đơn thức 5x3y2x2z là:

A. 3                            B. 5                                C. 7                           D. 8

Câu 7) Cho tam giác ABC có: AB = 3 cm; BC = 4cm; AC = 5cm. Thì:

A. góc A lớn hơn góc B                         B. góc B nhỏ hơn góc C

C. góc A nhỏ hơn góc C                         D. góc B lớn hơn góc C

Câu 8) Cho tam giác ABC cân tại A, góc A = 300. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C, vẽ tia Bx vuông BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Số đo góc BCN là:

A. 900                       B. 1200                          C. 1500                        D. 1800

Phần II. Tự luận: (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Cho đơn thức Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

a) Thu gọn đơn thức                      b) Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức

c) Tìm bậc của đơn thức               d) Tính giá trị của đơn thức tại x = -1, y = 2

Bài 2. (2,5 điểm) Cho 2 đa thức: A = 2x3 + x2 – 4x + x3 + 3; B = 6x + 3x3 - 2x + x2 – 5

a) Tính tổng hai đa thức: A + B

b) Tính hiệu hai đa thức: A - B

c) Tìm nghiệm của đa thức hiệu A – B vừa tìm được ở ý b.

Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm.

a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD.

Chứng minh tam giác BCD cân.

c) E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC

Bài 4. (0,5 điểm) Tính tỉ số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án biết và Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

------- Hết -------

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Phần I- Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

C

D

B

D

D

C

Phần II- Tự luận: (8 điểm)

Câu 1 (2đ)

a) Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

b) Phần hệ số: 1/3, phần biến: x3y2

c) Bậc của đơn thức: 5

d) Tại x = -1, y = 2 ta có M = -4/3

Câu 2 (2,5đ)

a) A + B = 6x3 + 2x2 – 2

b) A - B = - 8x + 8

c) Cho -8x + 8 = 0

-8x = -8

x = 1

Câu 3 (3đ)

a) Dùng định lý Py-ta-go tính AC = 12cm, vì AB < AC < BC nên góc C  < góc B < góc A

b) ΔABC = ΔADC nên BC = DC hay ΔBCD cân tại C

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

c, Kẻ hình, chứng minh được I là trọng tâm tam giác BCD.

Vì I là trọng tâm suy ra DI là đường trung tuyến tam giác BCD.

Nên suy ra DI là đường trung tuyến tam giác BCD, do đó DI đi qua trung điểm cạnh BC.

Câu 4 (0,5đ) Tìm được đúng Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ