21/05/2017, 16:26

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 7 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm chọn lọc giúp các em học sinh chuẩn bị thật tốt về kiểm thức cũng như kỹ năng cho kì thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7. Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Thạch Thành, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 trường THCS Hoằng Phụ, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017  PHÒNG ...

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm chọn lọc giúp các em học sinh chuẩn bị thật tốt về kiểm thức cũng như kỹ năng cho kì thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7.

 PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi gồm 01 trang

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay!

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Tìm x biết: ||3x - 3| + 2x + (-1)2016| = 3x + 20170.

b) Cho Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có đáp án. Tìm số nguyên dương x để B = 115.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có đáp án.

Tính giá trị của biểu thức: A = 2016.x + y2017 + z2017.

b) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn: 2x = 3y = 5z và |x - 2y| = 5.

Tìm giá trị lớn nhất của 3x – 2z.

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có đáp án có giá trị nhỏ nhất.

b) Cho đa thức f(x) = 2016.x4 – 32(25.k + 2).x2 + k2 – 100 (với k là số thực dương cho trước). Biết đa thức f(x) có đúng ba nghiệm phân biệt a, b, c (với a < b < c). Tính hiệu của a – c.

Câu 4. (2,5 điểm) Cho đoạn thẳng BC cố định, M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Vẽ góc CBx sao cho góc CBx = 45o, trên tia Bx lấy điểm A sao cho độ dài đoạn thẳng BM và BA tỉ lệ với 1 và √2. Lấy điểm D bất kì thuộc đoạn thẳng BM. Gọi H và I lần lượt là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N. Chứng minh rằng:

a) DN vuông góc với AC.

b) BH2 + CI2 có giá trị không đổi khi D di chuyển trên đoạn thẳng BM.

c) Tia phân giác của góc HIC luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 5. (1,5 điểm)

a) Tìm các số nguyên tố p thỏa mãn 2p + p2 là số nguyên tố.

b) Trong một bảng ô vuông gồm có 5x5 ô vuông, người ta viết vào mỗi ô vuông chỉ một trong 3 số 1; 0 hoặc -1. Chứng minh rằng trong các tổng của 5 số theo mỗi cột, mỗi hàng, mỗi đường chéo phải có ít nhất hai tổng số bằng nhau.

--------------Hết----------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ....................................................SBD:..............Phòng thi.................

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có đáp án
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có đáp án
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có đáp án

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ