Giáo dục công dân lớp 7

Giải bài tập Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7

Những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Trả ...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 55 SGK GDCD lớp 7

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Trả lời gợi ý Bài 17 trang 56 SGK GDCD lớp 7 ...

Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7

ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra. Xem thêm: Bài 18: Bộ máy nhà nước ...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 58 SGK GDCD lớp 7

Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất Giải bài tập Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7 ...

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7

Việc xin cấp lại giấy khai sinh phải đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi mình cư trú, hoặc đang đăng kí hộ tịch. Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK ...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 56 SGK GDCD lớp 7

Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) Trả lời gợi ý Bài 17 trang ...

Giải bài tập Bài 16 trang 53 SGK GDCD lớp 7

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ trương, chính sách thích hợp với tôn giáo trong từng thời kì Trả lời gợi ý Bài 17 trang 55 ...

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 SGK GDCD lớp 7

Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá, chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. ...

Giải bài tập Bài 15 trang 50 SGK GDCD lớp 7

Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh, nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá. Trả lời gợi ý Bài 16 trang 52 SGK GDCD lớp 7 ...

Giải bài tập Bài 13 trang 41 SGK GDCD lớp 7

Tú là một người con hư, không hiếu thảo với cha mẹ, là một học sinh lười biếng, trốn học đi chơi, vi phạm đạo đức của một học sinh. Trả lời gợi ý Bài 13 ...

Trả lời gợi ý Bài 16 trang 52 SGK GDCD lớp 7

Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật Giải bài tập Bài 16 trang 53 ...

Trả lời gợi ý Bài 14 trang 45 SGK GDCD lớp 7

Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp lâm sinh, không đảm bảo tái sinh rừng. Giải bài tập Bài 14 trang 46 SGK GDCD lớp ...

Giải bài tập Bài 14 trang 46 SGK GDCD lớp 7

Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú vì thế chúng ta phải có trách nhiệm khai thác hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Trả lời ...

Giải bài tập Bài 12 trang 36 SGK GDCD lớp 7

Bản kế hoạch của Vân Anh cụ thể, chi tiết hơn Hải Bình tính đến giờ phút thể hiện rõ được công việc trong mỗi ngày. Giải bài tập Bài 13 trang 41 SGK GDCD ...

Trả lời gợi ý Bài 13 trang 40 SGK GDCD lớp 7

Quyền được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Trả lời gợi ý Bài 14 trang 45 SGK GDCD lớp 7 ...

Giải bài tập Bài 11 trang 34 SGK GDCD lớp 7

Em đã rèn luyện tính tự tin bằng cách: Chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể, khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba phải, dựa dẫm. Trả ...

Trả lời gợi ý Bài 12 trang 36 SGK GDCD lớp 7

Sống và làm việc có kế hoạch có lợi:Rèn luyện ý chí, nghị lực, rèn luyện tính kỉ luật, kiên trì. Giải bài tập Bài 12 trang 36 SGK GDCD lớp 7 ...

Trả lời gợi ý Bài 11 trang 34 SGK GDCD lớp 7

Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi công việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động Giải ...

Giải bài tập Bài 10 trang 32 SGK GDCD lớp 7

Chúng ta giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trả lời gợi ý Bài 11 trang 34 SGK GDCD lớp 7 ...

Trả lời gợi ý Bài 9 trang 26 SGK GDCD lớp 7

Kính trọng ông bà, cha mẹ; là cha mẹ phải thương yêu, chăm sóc con cái, gia đình hòa thuận, đầm ấm. Giải bài tập Bài 9 trang 28 SGK GDCD lớp 7 ...

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 30 SGK GDCD lớp 7

Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để ...

Trả lời gợi ý Bài 8 trang 23 SGK GDCD lớp 7

Đặc điểm của lòng khoan dung: Biết lắng nghe để hiểu người khác, biết tha thứ cho người khác. Giải bài tập Bài 8 trang 25 SGK GDCD lớp 7 ...

Giải bài tập Bài 9 trang 28 SGK GDCD lớp 7

Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, vì thế những kiểu gia đình trên sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng, đến sự bình yên của môi trường sống. Trả lời gợi ý Bài ...

Trả lời gợi ý Bài 7 trang 22 SGK GDCD lớp 7

Lớp 7A gặp phải khu đất khó làm, có nhiều mô đất cao, nhiều rễ cây chằng chịt, các bạn lớp 7A nhiều nữ. Giải bài tập Bài 7 trang 22 SGK GDCD lớp 7 ...

Giải bài tập Bài 8 trang 25 SGK GDCD lớp 7

Lan không độ lượng, khoan dung với việc làm vô ý của Hằng. Hành vi của Lan là hành vi cố tình làm điều sai trái, đáng chê trách. Trả lời gợi ý Bài 9 trang ...

1 2 >
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản