Giáo dục công dân lớp 7 - Trang 2

Trả lời gợi ý Bài 6 trang 19 SGK GDCD lớp 7

Tôn sư trọng đạo là: tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc. Giải bài tập Bài 6 trang 19 SGK GDCD lớp ...

Giải bài tập Bài 7 trang 22 SGK GDCD lớp 7

Nếu em là Thủy em sẽ thăm hỏi sức khỏe của bạn, giúp Trung ghi chép bài, giảng lại bài cho bạn, động viên bạn để bạn mau chóng lành bệnh. Trả lời gợi ý Bài ...

Giải bài tập Bài 4 trang 14 SGK GDCD lớp 7

Không nói chuyện riêng trong lớp, không hút thuốc lá, không uống rượu, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Trả lời gợi ý Bài 5 trang 16 SGK GDCD lớp 7 ...

Giải bài tập Bài 6 trang 19 SGK GDCD lớp 7

Câu thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo trong những câu trên là câu: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy Trả lời gợi ý Bài 7 trang 22 SGK GDCD lớp ...

Giải bài tập Bài 5 trang 16 SGK GDCD lớp 7

Long đi học về qua, thấy vậy đã vào băng bó vết thương ở tay cho Thuý và mời thầy thuốc đến khám cho em. Trả lời gợi ý Bài 6 trang 19 SGK GDCD lớp 7 ...

Trả lời gợi ý Bài 3 trang 11 SGK GDCD lớp 7

Hành động của Rô-be đã làm thay đổi tình cảm của tác giả. Từ chỗ nghi ngờ, không tin, đến sững sờ, tim se lại hối hận và cuối cùng ông hứa với Rô-be nhận nuôi ...

< 1 2
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ