14/03/2017, 00:23

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Danh mục: Soạn văn

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách đối với trí tuệ con người. - Tìm ý và lập dàn ý: I. Mở bài - Giới thiệu vai trò của sách đối với việc mở mang trí tuệ con người. - Giải thích câu nói. II. Thân bài a) Giải thích ý nghĩa của câu nói: - Trí tuệ: tinh hoa của sự hiểu biết. - Ngọn đèn sáng: rọi chiếu, soi ...

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

-     Tìm hiểu đề: Giá trị của sách đối với trí tuệ con người.

-     Tìm ý và lập dàn ý:

I.   Mở bài

-     Giới thiệu vai trò của sách đối với việc mở mang trí tuệ con người.

-     Giải thích câu nói.

II.  Thân bài

a)   Giải thích ý nghĩa của câu nói:

-     Trí tuệ: tinh hoa của sự hiểu biết.

-     Ngọn đèn sáng: rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chốn tối tăm, dốt nát.

-     Ngọn đèn sáng bất diệt: Ngọn đèn sáng không bao giờ tắt.

-     Cả câu nói: Sách là nguồn sáng không bao giờ tắt, được thắp lên từ trí tuệ của con người.

b)  Lí do:

-     Những cuốn sách có giá trị ghi lại những hiểu biết quý nhất mà con người ghi nhận được trong sản xuất, trong chiến đấu, trong các mối quan hệ xã hội: sách là ngọn đuốc sáng của trí tuệ.

-     Những hiểu biết được sách ghi lại không chỉ có ích cho một thời mà còn có ích cho mọi thời. Hơn nữa, ánh sáng của trí tuệ (từ sách) ấy sẽ truyền lại các đời sau: sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ của con người.

c)   Sự vận dụng ý nghĩa câu nói:

-     Cần đọc sách để hiểu biết nhiều hơn và sáng tốt hơn.

-     Cần chọn sách tốt, sách hay để học.

-     Cần có phương pháp đọc sách phù hợp.

-     Phải vận dụng tri thức tiếp thu từ sách và cuộc sống

III.      Kết bài.

Nêu ý nghĩa của câu nói đối với chúng ta.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ