Hướng dẫn

Năm 1866, chưa đầy 20 tuổi, Đơ A-mi-xi đã là sĩ quan quân đội chiến đấu cho nền độc lập, thống nhất của đất nước. Hai năm sau chiến tranh kết thúc, ông rời quân ngũ đi du lịch tới nhiều nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Pháp, v.v…

Năm 1891 Đơ A-mi-xi gia nhập đảng Xã hội Ý chiến đấu cho công bằng xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân lao động.

Cuộc đời hoạt động xã hội và con đường văn chương đối với Đơ A-mi-xi chỉ là một. Độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tình thương và hạnh phúc của con người là lí tưởng và cảm hứng văn chương của ông, kết tinh thành một chủ nghĩa nhân văn lấp lánh.

Đơ A-mi-xi để lại một sự nghiệp văn chương rất đáng tự hào, trên nhiều thể

loại.

– Về truyện có: “Cuộc đời của các chiến binh”(1868), “Những tấm lòng cao cả”(1886), “Trên đại dương”(1889), “Cuốn truyện của một người thầy”(1890), v.v…

– vềdu kí có: “Tây Ban Nha” (1873), “Hà Lan” (1874), “Ma Rốc” (1875), “Côn-ktan-ti-nô-pô-li” (1881), v.v…

– Phê bình văn học: “Chân dung văn hào” (1881).

– Luận văn chính trị – xã hội: “vấn đề xã hội”, “Nội chiến”.

Tên tuổi của Đơ A-mi-xi trở thành bất tử qua tác phẩm “Những tấm lòng cao cả”. Hơn một thế kỉ qua, trẻ em trên hành tinh đều được đọc và học “Những tấm lòng cao cả” của ông.

Nguồn: Vietvanhoctro.com