Lịch sử lớp 7 - Trang 3

Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

Đánh giá bài viết Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống xâm lược Nguyên (1287 — 1288) – Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng ...

Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào?

Đánh giá bài viết – Thủ công nghiệp + Thủ công nghiệp do nhà nước quản lí trực tiếp rất phát triển và mở rộng nhiều ngành, nghề : làm đồ gốm tráng men, ...

Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Đánh giá bài viết * Nguyên nhân thắng lợi – Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vô quê hương, đất nước, tạo ...

Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

Đánh giá bài viết – Thủ công nghiệp + Thủ công nghiệp do nhà nước quản lí trực tiếp rất phát triển và mở rộng nhiều ngành, nghề : làm đồ gốm tráng men, ...

Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có gì thay đổi so với thời Lý?

Đánh giá bài viết Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có thay đổi so với thời Lý : – Dưới thời Lý, cả nước chia thành 24 lộ, phủ, giao ...

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Đánh giá bài viết * Ý nghĩa lịch sử – Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông – Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ ...

Em hãy trình bày tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội nước ta ở nửa sau thế kỉ XIV.

Đánh giá bài viết * Tình hình kinh tế – Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đẽ điểu. Các công trình thuỷ lợi ...

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Đánh giá bài viết – Từ cuối thế kỉ xn, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa doạ. Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, ...

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?

Đánh giá bài viết Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống vì: – Sông Như Nguyệt như một chiến tuyến tự nhiên rất khó ...

Giáo dục, văn hoá thời Lý phát triển ra sao?

Đánh giá bài viết * Giáo dục và văn hoá – Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại. Nhà nước ...

Xã hội thời Lý có những thay đổi như thế nào so với thời Đinh – Tiền Lê?

Đánh giá bài viết Xã hội thời Lý có những thay đổi so với thời Đinh – Tiền Lê : Dựa vào nội dung mục 1 và kết hợp với sơ đồ để tìm ra sự biến đổi của các ...

Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta?

Đánh giá bài viết Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong mỗi lần kháng chiến : Dựa vào SGK, lập bảng thống kê các ...

Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất? 4.8 (96%) 380 votes Nhà Lý đã tiến hành củng cố quốc gia thống nhất bằng cách : – Ban hành bộ luật Hình ...

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua thời Lý có ý nghĩa như thế nào?

Đánh giá bài viết Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa : – Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển. – ...

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống?

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? 4.8 (96%) 380 votes * Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ – Nhà Lý cử Lý Thường ...

Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý?

Đánh giá bài viết Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý : – Cần nêu bật các chính sách để phát ...

Hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời sống của họ trong xã hội thời Lý?

Đánh giá bài viết – Vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị, một số quan lại, hoàng tử, công chúa được phong đất và một số dân thường có nhiều ...

Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Á?

Đánh giá bài viết – Thuận lợi : khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, đất đai phì nhiêu, màu mỡ ; mưa nhiều là nguồn cung cấp nước để tưới tiêu cho đồng ruộng, ...

Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển?

Đánh giá bài viết Dựa vào nội dung mục 1, SGK để trả lời. Chú ý liệt kê các chính sách của nhà nước (chia ruộng đất công cho nông dàn cày cấy và nộp thuế; vua ...

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào?

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào? 4.8 (96%) 380 votes Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào ? Dựa vào mục 1, SGK để trả lời. Nêu rõ việc Lý Thường ...

Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp?

Đánh giá bài viết Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp : – Dựa vào nội dung mục 1, SGK để trả lời. Chú ý liệt kê các chính sách của nhà nước ...

Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?

Đánh giá bài viết – Quân đội thời Lý bao gồm quân bộ và quân thuỷ, có kỉ luật nghiêm minh, được huấn luyện chu đáo. + Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm, cung, ...

Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

Đánh giá bài viết Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa : – Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các căn cứ quân sự, kho lương thảo – là ...

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán

Đánh giá bài viết – Thời Tần : chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị; thi hành chế độ cai trị rất hà khắc. – Nhà ...

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Đánh giá bài viết Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đình lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và ...

< 1 2 3 4 5 6 .. > >>
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ