Môn toán lớp 7 - Trang 22

Bài 15 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Em hãy tìm cách " nối" các số ở những chiếc là bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ...

Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1 ...

Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Hãy tính giá trị của A theo hai cách Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1 ...

Lý thuyết Cộng, trừ số hữu tỉ

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1 ...

Bài 5 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Hãy chứng tỏ rằng Lý thuyết Cộng, trừ số hữu tỉ Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1 ...

Lý thuyết tập hợp Q các số hữu tỉ

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó Bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1 ...

<< < .. 19 20 21 22
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ