Soạn bài: Từ đồng âm lớp 7

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 1

Soạn bài: Từ đồng âm ngữ văn 7. I. Thế nào là từ đồng âm? 1. Giải thích nghĩa của các từ sau: – Từ lồng trong câu thứ nhất nghĩa là con ngựa cất vó lên cao với sức mạnh lớn khó kìm giữ được. – Từ lồng thứ hai nghĩa là chỉ một đồ vật được đan bằng tre, nứa, sắt để nhốt một con vật. 2. Nghĩa của các từ lồng không có liên quan gì đến nhau. II Sử dụng từ đồng âm 1. Để phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu chúng ta dựa vào các từ ngữ ...

Soạn bài: Từ đồng âm ngữ văn 7.

I. Thế nào là từ đồng âm?

1. Giải thích nghĩa của các từ sau:

– Từ lồng trong câu thứ nhất nghĩa là con ngựa cất vó lên cao với sức mạnh lớn khó kìm giữ được.
– Từ lồng thứ hai nghĩa là chỉ một đồ vật được đan bằng tre, nứa, sắt để nhốt một con vật.

2. Nghĩa của các từ lồng không có liên quan gì đến nhau.

II Sử dụng từ đồng âm

1. Để phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu chúng ta dựa vào các từ ngữ khác trong câu.

2. Câu “ Đem cá về kho” nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu thành hai nghĩa.

soan bai tu dong am

Nghĩa thứ nhất là đem cá mang về kho để cất giữ.
Nghĩa thứ hai là đem cá về kho chế biến thành một món ăn.
Thêm một vài từ để câu trở thành đơn nghĩa: “ Đem cá cất về kho”, “ Đem cá về kho dưa”.

3. Để tránh những hiểu làm do hiện tượng đồng âm gây ra, cần phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ