Soạn bài Từ đồng nghĩa lớp 7

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 1

Soạn bài Từ đồng nghĩa lớp 7. I Thế nào là từ đồng nghĩa 1.Từ đồng nghĩa với từ rọi và trông: là chiếu, soi 2. Đồng nghĩa với từ trông : có 3 cách hiểu Một là mong, ngóng, chờ đợi một thứ gì đó Hai là chăm sóc, bảo vệ một người nào đó hay một thứ gì quan trọng Ba là nhìn, ngó về một cái gì đó II Các loại từ đồng nghĩa 1.Quả và trái cùng nghĩa với nhau. Quả là tên gọi của toàn dân còn trái là tên gọi địa phương. Vì thế hai từ này có thể hoán đổi vị trí ...

.

I Thế nào là từ đồng nghĩa

1.Từ đồng nghĩa với từ rọi và trông: là chiếu, soi

2.
Đồng nghĩa với từ trông : có 3 cách hiểu
Một là mong, ngóng, chờ đợi một thứ gì đó
Hai là chăm sóc, bảo vệ một người nào đó hay một thứ gì quan trọng
Ba là nhìn, ngó về một cái gì đó


II Các loại từ đồng nghĩa

1.Quả và trái cùng nghĩa với nhau.  Quả là tên gọi của toàn dân còn trái là tên gọi địa phương. Vì thế hai từ này có thể hoán đổi vị trí cho nhau mà không làm mất đi nghĩa của câu.

2.
Nghĩa của bỏ mạng và hi sinh :
Nhìn chung hai từ này có nghĩa giống nhau đều là nói về cái chết của con người.
Khác nhau ở chỗ :
Bỏ mạng thường là cái chết vô ích mang sắc thái khinh bỉ
Hi sinh là cái chết cao cả có ích được người đời kính trọng.


III Sử dụng từ đồng nghĩa

1. Từ quả và trái có thể thay thế vị trí cho nhau mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.
Từ bỏ mạng và hi sinh không thể hoán đổi vị trí cho nhau bởi nó sẽ làm mất đi ý nghĩa của câu.
Như vậy ta thấy được không phải từ đồng nhĩa nào cũng có thể thay thế cho nhau.

2. Ở bài 7, trong đoạn trích Chinh phị ngâm khúc lấy tiêu đề là sau phút chia li mà không phải sau phút chia tay vì :
– Sau phút chia li thể hiện sự trang trọng thành kính giữa người đi kẻ ở đau đớn xót xa.
– Sau phút chia tay thể hiện sự chia cắt bình thường giữa người với người.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ