Soạn văn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận – Ngữ văn 7, tập 2

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 2

Soạn văn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận I: Kiến thức cơ bản cần nắm vững 1: Bố cục bài văn nghị luận có ba phần: – Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội (luận điểm xuất phát, tổng quát). – Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài. (Có thể có nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn có một luận điểm nhỏ.) – Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài. 2: Phương pháp lập luận a: Lập luận là quá trình xây dựng ý kiến ...

Soạn văn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

I: Kiến thức cơ bản cần nắm vững

1: Bố cục bài văn nghị luận có ba phần:

– Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội (luận điểm xuất phát, tổng quát).

– Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài. (Có thể có nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn có một luận điểm nhỏ.)

– Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài.

2: Phương pháp lập luận

a: Lập luận là quá trình xây dựng ý kiến và liên kết ý kiến. Lập luận trong bài văn nghị luận bao giờ cũng nhằm dẫn người đọc đến với luận điểm, giúp người đọc hiểu rõ luận điểm và đồng tình với luận điểm mà người viết trình bày.

b: Để thực hiện được điều đó, khi lập luận cần phải:

– Làm sáng rõ được cơ sở lí lẽ của luận điểm.

– Không mâu thuẫn, không đứt mạch trong quá trình lập luận.

c: Lập luận bao giờ cũng nhằm đến một kết luận. Một kết luận có thể được rút ra từ một hoặc nhiều luận cứ nhờ lặp luận. Trong lập luận, thường thì luận cứ đứng trước, kết luận đứng sau; nhưng cũng có thể kết luận đứng trước, luận cứ đứng sau. Luận điểm sẽ định hướng cho việc lựa chọn luận cứ sao cho phù hợp.

d: Luận điểm trong một bài văn chính là những kết luận cần hướng tới.Nếu luận điểm trong bài chưa giải thích, chưa được chứng minh thì luận điểm đó chưa thể trở thành kết luận. Chỉ khi luận điểm được giải thích, được chứng minh nhờ lập luận thì mới trở thành kết luận.

e: Để xác lập luận điểm trong từng phần và mối quan hệ giữa các phần, người ta có thể sử dụng các phương pháp lập luận khác nhau như suy luận nhân quả, suy luận tương đồng,…

II: Hướng dẫn tìm hiểu bài

Bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta có ba phần. Phần một có một đoạn. Phần hai có hai đoạn. Phần ba có một đoạn.

– Phần một có luận điểm chính: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu.

– Phần hai có hai luận điểm: Lòng yêu nước trong quá khứ và lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến.

– Phần ba nêu kết luận về bổn phận, trách nhiệm của chúng ta đối với việc phát huy lòng yêu nước.

Từ luận điểm chính, tác giả chứng minh theo lịch sử, theo các bình diện khác nhau của cuộc kháng chiến hiện tại và nêu lên trách nhiệm, bổn phận phát huy lòng yêu nước. Cách lập luận như vậy là rất chặt chẽ.

Khi triển khai luận điểm ở các đoạn, cách lập luận của tác giả cũng rất khác nhau:

– Đoạn 1 lập luận theo quan hệ nhân quả.

– Đoạn 3 lập luận theo quan hệ tổng – phân – hợp.

– Đoạn 4 lập luận theo suy luận tương đồng.

Xem thêm:

  • Cùng giải bài tập với
Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ