Soạn văn lớp 7 - Trang 199

Cảm nghĩ bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà ... Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Cảm nghĩ bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Bài ca ...

Soạn bài đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Tìm hiểu đề văn nghị luận: Câu 1: (Sgk. tr 21) a. Có thể dùng các ...

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU I. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ Trạng ngữ Dưới bóng tre xanh... xay nấm thóc.(Thép Mới) a) Xác định trạng ngữ: - Dưới bóng tre xanh - đã từ lâu ...

Soạn bài câu đặc biệt

CÂU ĐẶC BIỆT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là câu đặc biệt? - Câu: Ôi, em Thuỷ! Đây là câu có một từ cảm thán (Ôi), một cụm danh từ (em ...

Soạn bài sự giàu đẹp của tiếng việt

SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT Đặng Thai Mai I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. Bố cục bài văn - Ý chính mỗi đoạn - Bài văn có hai đoạn, mỗi đoạn có ý chính như sau: • Đoạn ...

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo) I. CÔNG DỤNG CỦA TRẠNG NGỮ 1. Không nên, không thể lược bỏ trạng ngữ trong các câu văn trang 45(Sgk ngữ văn 7 tập II) - Các ...

Soạn bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH I. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH 1. Nhu cầu chứng minh trong đời sống: - Trong đời sống, khi ta bị nghi ngờ hay ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận chứng minh

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Cho đề văn: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày ...

Soạn bài ý nghĩa văn chương

Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG - HOÀI THANH I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. Nguồn gốc “cốt yếu” của văn chương? (Câu 1, Sgk tr.62, ngữ văn 7 tập 2) - Theo Hoài Thanh, ...

Soạn bài đức tính giản dị của Bác Hồ

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Câu 1: (SGK, Tr. 55) + Đối tượng và đề tài nghị luận đã được nêu rõ trong đề bài và câu mở đầu của bài văn: ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

<< < .. 196 197 198 199
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ