Soạn văn - Từ đồng âm

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 1

TỪ ĐỒNG ÂM I.THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG ÂM Câu 1. Giải thích nghĩa từ “lồng” : +c1: lồng có nghĩa là hoạt động của con ngựa đang đứng im bỗng nhảy dựng lên rất khó kìm giữ. +c2: lồng chỉ đồ vật thường đan thưa bằng tre, nứa hoặc làm bằng kim loại…để nhốt chim, gà, vịt. Câu 2. Nghĩa của 2 từ lồng trên không có sự liên quan gì đến nhau. II.SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM Câu 1. Dựa vào mối quan hệ giữa từ lồng với các từ khác trong câu (tức là căn cứ vào ngữ cảnh của câu văn) ...

TỪ ĐỒNG ÂM

I.THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG ÂM

Câu 1.

Giải thích nghĩa từ “lồng” :

+c1: lồng có nghĩa là hoạt động của con ngựa đang đứng im bỗng nhảy dựng lên rất khó kìm giữ.

+c2: lồng chỉ đồ vật thường đan thưa bằng tre, nứa hoặc làm bằng kim loại…để nhốt chim, gà, vịt.

Câu 2.

Nghĩa của 2 từ lồng trên không có sự liên quan gì đến nhau.

II.SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM

Câu 1.

Dựa vào mối quan hệ giữa từ lồng với các từ khác trong câu (tức là căn cứ vào ngữ cảnh của câu văn)  em có thể phân biệt được nghĩa của từ lồng trong hai câu trên.

Câu 2.

Nếu tách khỏi ngữ cảnh, câu trên có thể hiểu thành 2 nghĩa :

+Nghĩa 1: “kho” có thể hiểu là nơi tập trung cất giữ tài sản => đặt câu : Đem cá về nhập vào kho.

+Nghĩa 2 : “kho” là một cách chế biến thức ăn. => đặt câu : đem cá này về kho lên nhé.

Câu 3.

Để tránh những hiểu lầm do hiện tượng đồng nghĩa gây ra, khi giao tiếp phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh của từ.

III.LUYỆN TẬP

Câu 1:

-Thu :

+mùa thu, gió thu ( chỉ thời tiết).

+thu hoạch, thu hái.

+thu ngân, thu quỹ.

+thu nhận.

-Cao :

+thu cao ( gió thu mạnh – ý trong bài thơ).

+cao cấp

+cao hứng

+cao nguyên…

-Ba :

+số ba

+ba mẹ.

-Tranh :

+nhà tranh, mái tranh ( nghĩa trong bài)

+tranh phong cảnh

+tranh chấp, tranh đoạt.

-Sang :

+di chuyển sang, sang sông.

+giàu sang, sang hèn.

-Nam :

+Phương nam.

+nam giới.

-sức :

+sức lực.

+đồ trang sức.

-nhè :

+nhè trước mặt

+khóc nhè.

-Tuốt :

+đi tuốt ( phía trước)

+tuốt lúa.

-Môi :

+đôi môi.

+môi giới.

Câu 2.

a.Các từ có nghĩa khác nhau của từ cổ :

-Cổ 1 : bộ phận nối liền thân và đầu của người, động vật.

-Cổ 2 : bộ phận gắn liền cánh tay và bàn tay ; ống chân và bàn chân.

-Cổ 3 : bộ phận gắn liền giữa thân và miệng của đồ vật.

-…

=>Mối liên quan : đều là bộ phận dùng để nối liền các phần của người, vật.

b.Từ đồng âm với danh từ cổ :

-Cổ : cổ đại, cổ đông, cổ kính…

-Giải nghĩa :

+cổ đại : thời đại xa xưa trong lịch sử.

+cổ đông : người có cổ phần trong một công ty.

+…

Câu 3.

Đặt câu :

-Họ ngồi vào bàn để bàn công việc.

-Mấy con sâu núp sâu dưới tán lá.

-Năm nay em tròn năm tuổi.

Câu 4.

-Anh ta đã sử dụng từ đồng âm ( khác nghĩa) để không phải trả lại cái vạc đồng cho hàng xóm.

-Viên quan có thể sử dụng câu hỏi để làm rõ sự thật :

+Vạc mà ngươi nói đến là dụng cụ để chứa hay là con vạc sống ngoài đồng ? => chỉ cần câu này sau khi các bên trả lời thì ngay lập tức  phân giải được.

 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ